Софіївський Олійний Завод

Є в наяавності
Селітра в мішках 50кг
МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА
Зворотній зв'язок
ПП "ЛЮКС-ОЙЛ" 55632, Миколаївська обл., Новобузький район, с.Софіївка

IBAN: UA793808050000000026007634552
в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ
МФО 380805
ЄДРПОУ 36349402 ІПН 363494014242
Свідоцтво пл-ка ПДВ №200001707
ВІДДІЛ ПРОДАЖІВ
office@lux-oil.com.ua
063 707 75 78
068 034 49 94
E-mail:
Яна
Cелітра виробництво "Азот"(Черкаси )N-34,4%
Застосовується у всіх грунтово-кліматичних зонах при основному, передпосівному удобренні та для підживлення сільськогосподарських культур. Доцільно застосовувати весною для підживлення озимих, ярих зернових, овочевих культур локально та поверхнево. Не рекомендується застосовувати восени, так як в добриві міститься 50% нітратної форми азоту, що вимивається з ґрунту промивними водами за рахунок опадів.
2
...
Є в наяавності
Карбамід
Карбамід N-46% (сечовина - CO (NH2) 2) виробництво «Азот» (Черкаси) - дрібнокристалічний продукт білого кольору, до складу якого входить не менше 46% азоту. Рекомендується застосовувати як добриво або підгодівлю для всіх сільськогосподарських культур. Чудово розчиняється в воді. Сечовина є одним з найбільш ефективних добрива містять азот, який активно стимулює і сприяє росту рослин. Карбамід є безпечним азотним добривом, не викликає опіків листя. Застосовується на всіх типах ґрунту як основне добриво і як у вигляді підгодівлі. Його застосування значно підвищує рівень врожайності.
Є в наяавності
Карбамід (Біг-бег)
Карбамід N-46% (сечовина - CO (NH2) 2) виробництво «Азот» (Черкаси) - дрібнокристалічний продукт білого кольору, до складу якого входить не менше 46% азоту. Рекомендується застосовувати як добриво або підгодівлю для всіх сільськогосподарських культур. Чудово розчиняється в воді. Сечовина є одним з найбільш ефективних добрива містять азот, який активно стимулює і сприяє росту рослин. Карбамід є безпечним азотним добривом, не викликає опіків листя. Застосовується на всіх типах ґрунту як основне добриво і як у вигляді підгодівлі. Його застосування значно підвищує рівень врожайності.

Є в наяавності
Амофос Марокко
(N11, P52) - Складне висококонцентроване азотно-фосфорне гранульоване добриво. Основним компонентом є однозаміщений фосфат амонію з домішкою двохзаміщеного фосфату амонію. Сполуки азоту і фосфору, які містяться в добриві, є водо­розчинними (вміст водорозчинного моноамонійфосфату (NH4H2P04) – 85-90 %, а цитраторозчинного діамонійфосфату (NH4)2HPO4 – 10-15 %) і легкодоступними для рослин.
Застосовується в системах удо­брення в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Фізіологічно кисле добриво. Застосовується під всі культури на всіх типах грунтів. Краще вносити при посіві і посадках, коли потрібно більше фосфору ніж азоту. Оптимальна норма внесення під озиму пшеницю 1-2 ц/га,під цукровий буряк – 2-4 ц/га, найкраще по стерні перед оранкою. Фосфор амофосу менше зв'язується ґрунтом, ніж фосфор суперфосфату. Ймовірно причиною цього є утворення амонію, який сприяє розчиненню фосфатів і перетворенню їх у більш доступні для рослин форми. В амофосі фосфор більш рухомий, ніж у суперфосфаті.Харак­тер перетворення амофосу в дерново-підзолистому грунті, значною мірою залежить від рівня його окультуреності. На кислих ґрунтах амофос як найбільш розчинна форма швидше за інші добрива ретроградував, що призводило до зниження вмісту в грунті мінеральних фосфатів та збільшення фракції органічного фосфору і недоступних фосфатів, порівняно з ґрунтом, удобреним суперфосфатом. Вапнування таких ґрунтів теж не зменшило обсягів ретроградації фосфору амофосу. На не­йтральних і слаболужних ґрунтах амофос забезпечує більш спри­ятливий фосфорний режим, порівняно з суперфосфатом.
Добриво потрібно зберігати в поліпропіленовій тарі яка не пропускає воду та в сухих складських приміщеннях.Cелітра аміачна вибухо – та вогненебезпечна. Норми внесення добрива встановлюються за результатами агрохімічних аналізів ґрунту, біологічних особливостей культур та запланованого врожаю.
Close
Close
Коренда Яна
Консультант